O nama

Internista i kardiolog Primarijus Dr Stevan Kadijević

Internista i kardiolog Dr Jasna Karić 

Naši lekari su iskusni lekari specijalisti interne medicine sa subspecijalizacijom iz kardiologije, sa dugogodišnjim radnim stažom na Klinici za kardiologiju VMA – Beograd i Klinici za urgentnu internu medicinu VMA – Beograd.

Putanja: Naslovna » O nama
dr Jasna Karic sepcijalista interne medicine internista-kardiolog

Dr Jasna Karić

Internista – kardiolog

Osnivač ordinacije Kardiovita, diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1996 godine sa prosečnom ocenom 9,01.

Zbog visoke prosečne ocene studiranja dobija plaćene postdiplomske studije iz endokrinologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, ali se odlučuje za rad i specijalizaciju na Vojnomedicinskoj akademiji gde započinje specijalizaciju interne medicine 1998 godine i od samog početka specijalizacije pokazuje poseban interes za kardiologiju.

Godine 2001 položila specijalistički ispit na VMA iz interne medicine sa odličnom ocenom.
Odmah potom se zaposlila kao lekar specijalista na Klinici za urgentnu internu medicine VMA – Beograd, gde je postavljena kao lekar internista na Odeljenju za intenzivnu negu.
Godine 2008 položila subspecijalistički ispit iz kardiologije sa odličnim uspehom na temu “Uticaj faktora rizika za koronarnu bolest na sistolnu funkciju leve komore nakon perkutane koronarne agioplastike u akutnom infarktu miokarda”.

Kao kardiolog radi na Klinici za urgentnu internu medicine do septembra 2010 godine.
Autor i koautor u nekoiko stručnih radova. U januaru 2011 godine osniva internističku ordinaciju KARDIOVITA.

Primarijus Dr Stevan Kadijević

Internista – kardiolog

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Na VMA u Beogradu završio specijalizaciju iz interne medicine sa odličnom ocenom. Subspecijalizaciju iz kardiologije završio na Medicinskom fakultetu u Zagrebu sa odličnom ocenom.

Kao internista kardiolog dugi niz godina radio kao načelnik Odeljenja za internu medicinu Vojne bolnice u Splitu.

U VMA radi od 1991 godine, da bi 1995 godine bio postavljen na mesto zamenika načelnika Klinike za kardiologiju.
U VMA dobija naziv i titulu primarijusa. Mentor mnogih magistarskih radova i doktorata iz oblasti kardiologije. Mentor mnogim mladim lekarima na specijalizaciji iz kardiologije u VMA – Beograd.

Autor i koautor mnogih stručnih radova od kojih su neki objavljeni u knjigama kao sto su Srčana slabost, Ishemijska bolest srca, Atrijalna fibrilacija. Između ostalog, u navedenim monografijama prisutan kao glavni član uređivačkog odbora.

Kao internista – kardiolog radi i u Klinici Petković od pre nekoliko godina.

© Sva prava zadržana - Kardiovita | Created by Digital Circle - Izrada logoa