Internistički pregledi

S obzirom da su naši lekari specijalisti interne medicine tako smo u mogućnosti da Vam ponudimo i kompletan internistički pregled, pored kardiološkog pregleda.

Internistički pregled obuhvata kompletan pregled:

  • glave i vrata
  • grudnog koša
  • abdomena
  • ekstremiteta
  • palpaciju perifernih pulseva na ekstremitetima
  • auskultaciju i perkusiju grudnog koša
  • abdomena
  • određivanje granica jetre i slezine
  • perkusiju bubrežnih loža.