Internistički pregledi

S obzirom da su naši lekari specijalisti interne medicine tako smo u mogućnosti da Vam ponudimo i kompletan internistički pregled, pored kardiološkog pregleda.

Putanja: Naslovna » Internistički pregledi

Preoperativni pregled

Pred operaciju neophodan je pregled interniste –kardiologa . Potrebno je za pregled imati urađene laboratorijske nalaze (SE, fibrinogen, KKS, biohemizam krvi i urin). Internistički pregled pred operaciju je važan zbog anestezije koju pacijent dobija prilikom intervencije. Lekar internista, u zavisnosti od stanja pacijenta, daje mišljenje o tome da li pacijent može ili ne može podneti anesteziju. Anesteziolog ne može da započne sa anestezijom ukoliko nema mišljenje interniste.

pregled glave i vrata

Internistički pregled obuhvata kompletan pregled:

  • Glave i vrata
  • Grudnog koša
  • Abdomena
  • Ekstremiteta
  • Palpaciju perifernih pulseva na ekstremitetima
  • Auskultaciju i perkusiju grudnog koša
  • Određivanje granica jetre i slezine
  • Perkusiju bubrežnih loža
  • Preoperativne pregledi tj. internističke zaključke za operativno lečenje
  • Internističke sistematske preglede.
Pregled abdomena

Koji je uopšte značaj internističkog pregleda ? Šta sve obuhvata internistički pregled ?

Internista-kardiolog prilikom pregleda naročito obraća pažnju na rad srca, ekg nalaz, krvni pritisak I frekvencu. Ukoliko ima šumova na srcu neophodan je ultrazvuk srca. U slučaju pojave poremećaja ritma na ekg-u uradiće se 24h Holter ekg-a. Ako su merenjem u ordinaciji, u više navrata, dobijene visoke vrednosti krvnog pritiska, postaviće se 24h Holter pritiska.
Veoma bitnu ulogu ima I fizikalni pregled. Nijedna metoda ne može zameniti pregled pacijenta. On daje internisti osnovne smernice, pre svih dijagnostičkih metoda.
Osim uvida u laboratorijske analize, lekar pregleda izgled kože I sluzokoža. Blede sluzokože (recimo konjuktive) ukazuju na malokrvnost (anemiju). Pregled i auskultacija vrata otkriva eventualne šumove nad karotidama. Ukoliko šumovi postoje indikuje se Doppler krvnih sudova vrata.

Obavezna je palpacija štitne žlezde u mirovanju I gutanju.
Pregled abdomena uključuje jetru, slezinu, auskultaciju rada creva. U slučaju uvećane jetre ili slezine ili postojanja slobodne tečnosti potrebno je uraditi ultrazvuk abdomena.
Takođe obuhvata palpaciju perifernih pulseva ekstremiteta. Ukoliko se slabije palpiraju neki pulsevi preporučuje se Doppler krvnih sudova ekstremiteta.
Ukoliko se radi o srčanim bolesnicima, potrebno je ustanoviti da li ima pogoršanja bolesti. Jako je bitno da li je terapija koju primaju adekvatna. Podnošenje ili nepodnošenje fizičkog napora treba ispitati. U slučaju oticanja nogu treba pronaći uzrok I dati terapiju.

© Sva prava zadržana - Kardiovita | Created by Digital Circle - Izrada logoa