Internistički pregledi

S obzirom da su naši lekari specijalisti interne medicine tako smo u mogućnosti da Vam ponudimo i kompletan internistički pregled, pored kardiološkog pregleda.

Internistički pregled obuhvata kompletan pregled:

 • glave i vrata
 • grudnog koša
 • abdomena
 • ekstremiteta
 • palpaciju perifernih pulseva na ekstremitetima
 • auskultaciju i perkusiju grudnog koša
 • abdomena
 • određivanje granica jetre i slezine
 • perkusiju bubrežnih loža
 • preoperativne pregledi tj. internisticke zakljucke za operativno lecenje
 • internisticke sistematske preglede.