Holter EKG i holter PRITISKA

Holter ekg tokom 24 ili 48 sati kontinuirano registruje srčani rad.
Dok Holter pritiska 24h evidentira sistolni i dijastolni pritisak uz frekvencu (puls) tokom 24h.
Ordinacija Kardiovita poseduje dva Holtera ekg – a i jedan Holter pritiska.

Putanja: Naslovna » Holter EKG i holter PRITISKA
Holter EKG Kardiovita

Holter ekg tokom 24 ili 48 sati kontinuirano registruje srčani rad

Ukoliko postoje poremećaji ritma biće registrovani i evidentirani. Analizom Holtera ekg-a, kardiolog utvrđuje tip i vrstu poremećaja ritma. Poremećaji ritma mogu biti pretkomorski i komorski. Pretkomorske artimije su često subjektivno neprijatne, ali klinički najčešće bezopasne. Komorske ekstrasistole mogu biti pojedinačne ili vezane u paru ili više njih zajedno. U zavisnosti od njihove učestalosti, morfologije,položaja i povezanosti ekstrasistole mogu biti manje ili više opasne. Prema tim kriterijumima se određuje i terapija. Ako pacijent ima osećaj preskakanja, lupanja ili treperenja u grudima savetuje se da nosi 24h Holter ekg –a. U slučajevima kada pacijent preskakanje ili lupanje u grudima oseća retko, savetuje se da se Holter ekg nosi duže 48 ili 72h.

Postoje pacijenti koji nemaju nikakve tegobe a imaju ozbiljne poremećaje ritma

Zbog navedenog će kardiolog postaviti Holter po indikaciji i kad pacijent nema subjektivne smetnje. Holter ekg takođe evidentira i prosečnu srčanu frekvencu, kao i maksimalnu i mimimalnu. Analizira promene na tzv. ST segmentu u smislu postojanja ishemijske bolesti srca.

Holter pritiska 24h evidentira sistolni i dijastolni pritisak uz frekvencu (puls) tokom 24h

Kardiolog analizom Holtera utvrđuje kakve su vrednosti pritiska tokom dana i tokom noći. Tokom noći, pritisak je znatno niži, u periodu odmora i sna, kada nema dnevnih stresova. Dnevni stresovi i užurban način života mogu uticati na skokove pritiska. Analizom se dobijaju prosečne vrednosti dnevnog i noćnog pritiska. Holter pritiska je potrebno indikovati kod skokova i pored terapije, kod oscilacija pritiska. Neophodno je uraditi Holter pritiska prilikom postavljanja dijagnoze hipertenzije.

Tek uvidom u nalaz Holtera kardiolog dobija pravu sliku kretanja vrednosti pritiska kao i osnovu za određivanje terapije. Naročito je bitna razlika između vrednosti dnevnog pritiska tokom kretanja i noćnog tokom mirovanja. Ako se radi o pacijentu koji je već na terapiji, onda će kardiolog imati uvid u odgovor na terapiju i da li je ona adekvatna.

Holter pritiska kardiovita

U našoj ordinaciji imamo dva Holtera ekg-a i jedan Holter pritiska

Holteri i njihovi softveri za očitavanje i analizu su marke Schiller, najpoznatijeg renomiranog proizvođača medicinske opreme iz Švajcarske. Prilikom stavljanja Holtera pacijent potpisuje revers kojim se obavezuje da će vratiti Holter u ordinaciju u primljenom stanju. Za vreme nošenja Holtera pacijent se mora ponašati u skladu sa pravilima koja potpisuje reversom.
Analizu i čitanje nalaza vrši kardiolog, detaljno, stručno i temeljno. Pacijent dobija nalaz u obliku izveštaja koji se sastoji od 12-20 stranica. Izveštaj prikazuje grafički, tabelarno i opisno nalaz pacijenta.

© Sva prava zadržana - Kardiovita | Created by Digital Circle - Izrada logoa