Cenovnik usluga

Vrsta usluge Cena (RSD)
Kompletan kardiološki pregled sa EKG-om 2.500,00
Kardiološki pregled sa EKG-om u kućnoj poseti 4.500,00
Preoperativni zaključak
2.500,00
Internistički pregled (bez EKG-a) 2.000,00
Holter EKG-a, 24 časa 3.000,00
Holter EKG-a 48 časova 5.000,00
Holter pritiska, 24 časa 2.500,00
Holter pritiska, 48 časova 4.000,00
Holter pritiska u kućnoj poseti 4.000,00
Endokrinološki pregled 2.500,00
Holter EKG-a u kućnoj poseti 5.000,00
Ultrazvuk srca sa kolor doplerom 3.000,00
Ultrazvuk srca i kardiološki pregled sa EKG-om 4.500,00
Holter EKG-a i holter pritiska 5.000,00
Ergometrija (test opterećenja) 4.000,00
Ultrazvuk abdomena 2.500,00

 

Kombinovane usluge sa popustom Cena (RSD)
KARDIOLOŠKI PREGLED SA EKG-OM + HOLTER PRITISKA 4.500,00
KARDIOLOŠKI PREGLED SA EKG-OM + HOLTER EKG-A
5.000,00
KARDIOLOŠKI PREGLED + ERGOMETRIJA 6.000,00
ERGOMETRIJA + HOLTER EKG (24 časa) 6.500,00
KARDIOLOŠKI PREGLED + HOLTER PRITISKA + HOLTER EKG 6.500,00
ERGOMETRIJA + HOLTER EKG (24 časa) + HOLTER PRITISKA (24 časa) 7.500,00
ERGOMETRIJA + HOLTER EKG + KARDIOLOŠKI PREGLED SA EKG-OM 8.500,00
KARDIOLOŠKI KOMPLET
(KARDIOLOŠKI PREGLED SA EKG + HOLTER PRITISKA + HOLTER EKG +
TEST OPTEREĆENJA)
10.000,00
ULTRAZVUK SRCA SA KOLOR DOPLEROM I ULTRAZVUK ABDOMENA 5.000,00